Kurucumuzun Mesajı

“İnsana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” felsefesiyle hareket ediyoruz.

• Mevcut ve gelecekteki paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamaya, karşılamaya ve onlara beklentilerinin çok daha üzerinde ürün sunmaya kararlıyız.
• Tamamlanan ve devam eden projelerdeki tüm detayları sorgulayarak, daha iyi ve daha etkin sonuçlar alabilmek için olabildiğince yenilikçiyiz.
• Başarının insandan kaynaklandığını biliyoruz. Biz, tüm çalışanlarımızın üretilene değer katmak için gayret sarf ettiği büyük bir aileyiz. Bu noktadaki her fikir ve düşünceye açığız ve ortak akılcıyız.
• Paydaşlarımıza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin de ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemeye mecburuz.
• Mevcut teknolojileri takip ve kullanmada paydaşlarımıza karşı olan taahhütlerimizi yerine getirmede, şirket içi karar verme ve uygulamada çok hızlıyız.
• Bir sonraki adımı herkesten önce bilmemiz ve bunun için de hemen harekete geçmemiz gerektiğinde öncüyüz.
• Herkes yazılı olmasa bile taahhütlerimizin tutulacağını tecrübeyle bilmekte, bu noktada hiçbir endişe ve sıkıntı duymamaktadır. Bu yüzden güveniliriz.
• Çalıştığımız sahada mevcut ve olabilecek ihtiyaçlara tümüyle cevap verebilecek bir bilgi ve donanıma sahibiz. Bu konuda alanımızda uzmanız.
• Şartlar ne olursa olsun, kurum içinde ve dışında saygıdan asla ödün vermeyiz. Sosyal saygı içinde hareket ederiz. Her görüş ve düşünceye saygılıyız.
• Gelecekten umutluyuz. İleriye bakarken öncelikle engelleri değil, fırsat ve imkânları görürüz. Bütün zorluklara karşı daima olumluyuz.
• Alınan kararları uygulamada, verilen sözleri tutmada hassasız. Verdiğimiz karar ne kadar büyükse o kadar sabırlıyız.

Meşale Grup; güvenilirliğini ve saygınlığını koruyarak ortak akla başvurmayı, yenilikçi ve uzman kalmayı, sabırlı ve kararlı duruşunu, öncü ve olumlu oluşunu sürdürmek mecburiyetindedir. Biz her zaman böyle olacağımıza ve böyle kalacağımıza söz veriyoruz.

Saygılarımla…

B. Talha SUNMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
baytunsunman@gmail.com